อัตราค่าบริการ


อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมฟันไอเลิฟยู 
 

รายการ หน่วยค่ารักษา ( บาท )
1. ทันตกรรมทั่วไป

1.1 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา และการให้คำปรึกษา ครั้งฟรี
1.2 X-Ray ฟิล์มเล็ก (Periapical film)film 125
1.3 X-Ray Panoramic film500
1.4 X-Ray Cephalometricfilm500
2. ทันตกรรมจัดฟัน

2.1 พิมพ์แบบจำลองฟันCase1,000
2.2 จัดฟันแบบ โลหะCase35,000
    2.2.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit1,500
    2.2.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-4visit1,500
    2.2.3 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 5-33visit1,000
2.3 จัดฟันแบบ โลหะ ด้วยลวดพิเศษ AOSCase39,000
    2.3.1 ติดเครื่องมือจัดฟันvisit3,000
    2.3.2 ปรับเครื่องมือจัดฟันครั้งที่ 2-25visit1,500
2.4 จัดฟันแบบ Ceramic Case48,000
    2.4.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch4,500
    2.4.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 26 ครั้งvisit1,500
2.5 จัดฟันแบบ DAMON QCase56,000
    2.5.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch10,000
    2.5.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.6 จัดฟันแบบ DAMON CLEARCase66,000
    2.6.1 ติดเครื่องมือจัดฟันarch15,000
    2.6.2 ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 24 ครั้งvisit1,500
2.7 จัดฟันแบบ Clear Alignerชิ้น4,000
2.8 Retainer คงสภาพฟันชิ้น2,000
2.9 Retainer คงสภาพฟันแบบใส / fix retainerชิ้น3,000
2.10 เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันซี่500
2.11 เพิ่มลาย และสีพิเศษ บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟันชุด500
2.12 พิมพ์แบบจำลองฟัน เอ็กซเรย์จัดฟัน ( ราคาสมาชิกคลินิก )Case499
2.13 Retainer คงสภาพฟัน ( ราคาสมาชิกคลินิก )Case2,999
3. งานหัตถการ  
3.1 อุดฟันชั่วคราวซี่300
3.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Composite Resin )

    3.2.1 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ( Class I )ซี่400
    3.2.2 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ( Class II, III )ซี่700
    3.2.3 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ( Class II, IV )ซี่1,000
    3.2.4 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ซี่1,200
    3.2.5 อุดคอฟันสึก ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ( Class V ) ซี่600
    3.2.6 อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันซี่1,200
3.3 อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ( Amalgam )  
    3.3.1 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgamซี่ 400 
    3.3.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้านซี่700 
    3.3.3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้าน ขึ้นไปซี่1,000
3.4 เพิ่ม Dycal ในกรณีฟันผุลึกจนใกล้ทะลุโพรงประสาทฟันซี่100
3.5 ใส่ยาชาร่วมกับการอุดฟันCase100
4. ศัลยกรรมช่องปาก  
4.1 ถอนฟันน้ำนมซี่400
4.2 ถอนฟันแท้ : ฟันหน้าตัด / ฟันเขี้ยว / ฟันกรามน้อยซี่500
4.3 ถอนฟันแท้ : ฟันกรามใหญ่ซี่700
4.4 ถอนฟันอย่างยาก ( กรอแบ่งรากฟัน ,ไม่เหลือส่วนตัวฟันให้คีมจับ )ซี่900
4.5 ผ่าฟันคุดโดยไม่กรอแบ่งกระดูกและฟันซี่1,500
4.6 ผ่าฟันคุดโดยกรอกระดูกและฟันซี่2,500
4.7 ผ่าฟันคุดอย่างยาก หรือ ผ่าฟันฝัง โดยกรอกระดูกและฟัน ซี่3,500
4.8 Frenectomyarch3,500
4.9 ตัดไหม / ล้างแผล ( คนไข้นอก )Case100
 5. งานปริทันต์  
5.1 ขูดหินน้ำลาย ( Mild Calculus Deposits )Case600
5.2 ขูดหินน้ำลาย ( Moderate Calculus Deposits )Case700
5.3 ขูดหินน้ำลาย ( Heavy Calculus Deposits ) Case  800 
5.4 เกลารากฟัน / Curettageซี่ 250
5.5 ขูดหินน้ำลาย ( ราคาสมาชิกคลินิก )Case599
 6. เอนโดดอนต์บำบัด  
6.1 Emergency Pulp Treatmentซี่800
6.2 รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้าซี่3,500
6.3 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 1 คลองรากซี่4,500
6.4 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 2 คลองราก ขึ้นไปซี่5,500
6.5 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ 3 คลองรากซี่6,500
6.6 รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ 3 คลองราก ขึ้นไปซี่ 7,500
6.7 รักษาคลองรากฟันซ้ำ มีค่ารักษาเพิ่มซี่1,000
 หมายเหตุ : ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังการรักษารากฟัน
 
7. งานทันตกรรมประดิษฐ์  
7.1 ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิกarch5,000
7.2 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่ชิ้น1,500
7.3 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP) เพิ่มฟันซี่ละซี่300
7.4 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD )ชิ้น7,000
7.5 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ( RPD ) เพิ่มฟันซี่ละซี่300
7.6 ฟันเทียมแบบยืดหยุ่น ( Flexible Denture)ชิ้น3,000
7.7 Reline เสริมฐานฟันเทียมชิ้น1,000
7.8 Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียมชิ้น3,000
7.9 ซ่อมฟันปลอม ( ไม่รวมซี่ฟันปลอมซี่ละ 300 )ชิ้น600
7.10 ปักเดือยฟัน ( Post & Core)ซี่3,000
7.11 ก่อแกนฟัน ( Core build-up)ซี่1,500
7.12 Full metal crown : Non-preciousซี่6,000
7.13 Full metal crown : Semi-preciousซี่10,000
7.14 Full metal crown : Palladiumซี่12,000
7.15 Full metal crown : High-precious ซี่18,000-20,000
7.16 PFM Crown : Non-preciousซี่6,000
7.17 PFM Crown : Semi-preciousซี่10,000
7.18 PFM Crown : Palladiumซี่11,000
7.19 PFM Crown : High-preciousซี่14,000
7.20 All Ceramic Crown : Empressซี่9,500
7.21 All Ceramic Crown : Procera , Zirconiaซี่12,500
7.22 สะพานฟัน ( Bridge) Unit7,500
7.23 รื้อครอบฟัน สะพานฟัน Post & Coreซี่1,000
7.24 ใส่ครอบฟันชั่วคราวซี่1,000
7.25 ยึดครอบฟันชั่วคราว ( คนไข้นอก )ซี่600
7.26 ยึดครอบฟันถาวร ( คนไข้นอก )ซี่800
7.27 Composite Veneerซี่2,500
7.28 Ceramic Veneerซี่7,000
 8. ทันตกรรมบดเคี้ยว  
8.1 Soft Splint ชิ้น  2,000
8.2 Hard Spintชิ้น 3,000
 9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก    
9.1 เคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง  300
9.2 ขูดหินปูน ขัดฟันครั้ง 400
9.3 เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่  300
9.4 PRRซี่  450 
 10. miscellaneous  
10.1 ฟอกสีฟันในคลินิก ครั้ง5,000 
10.2 ฟอกสีฟันในคลินิก (ราคาสมาชิก) ครั้ง2,999
10.3 ฟอกสีฟัน Home bleaching ( น้ำยา 3 หลอด ) ครั้ง5,000 
10.4 น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleaching หลอด1,000 
10.5 อุปกรณ์ยกการสบฟัน Bite Turbo / Raise Bite ครั้ง500 
10.6 ปัก Mini - Screw ชิ้น4,000 
Powered by MakeWebEasy.com